Kalkulačka – Vážený průměr známek

Zadejte známku a váhu

Známka Váha

Návod k použití:

  1. vpište známku
  2. vpište váhu
  3. klikněte na "Přidat"
  4. pro vymazání poslední známky klikněte na "Smazat poslední"
Tip: zadávejte známky chronologicky (od nejstarších po nejnovější), smazat jde totiž vždy pouze poslední známka.

Jak výpočet funguje?

S tím, že má každá známka jinou váhu, se výpočet značně ztížil a klasicky "na papíře" zabere více času. Vážený průměr funguje tak, že se každá známka vynásobí svojí váhou, a součet těchto součinů se vydělí celkovým počtem vah. Provedeme výpočet a zjistíme tak průměr známek.

Pro lepší pochopení tento postup uvedu na příkladu. Řekněme, že máme následující známky, a chceme z nich vypočítat vážený průměr známek:

Začneme tím, že známku vynásobíme svojí váhou.

Po sečtení výsledků 2+15+28 vyjde 45

Nyní zbývá předposlední krok, a to posčítat váhy: 2+5+7=14

Posledním krokem je vydělení čísla 45 číslem 14. V tomto případě by vyšel vážený průměr známek 3.21